About Newydd

Parthed Newydd

Mae cwmni Arlwyo a Glanhau Newydd yn Gwmni Masnachu Awdurdod Lleol newydd sbon a grëwyd i gyflwyno gwasanaethau arlwyo a glanhau o safon uchel, sy’n ariannol hyfyw, yn gynaliadwy ac yn canolbwyntio ar y cwsmer.  Mae’r gwasanaeth Arlwyo a Glanhau yn cael ei gymryd o reolaeth uniongyrchol y Cyngor Sir er mwyn ymateb yn well i ofynion y farchnad a thrwy newid y ffordd rydym yn gwneud pethau, gellir cynnal a gwella gwasanaethau dewisol gwerthfawr.

Gwasanaeth hirsefydlog sy’n cynnal ei enw da rhagorol a phob amser yn rhoi’r cwsmer yn gyntaf.  Gyda lansiad cyffrous Newydd fel Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol rydym yn gallu darparu mwy o wasanaethau arlwyo a glanhau i fwy o gwsmeriaid heb anghofio ein cwsmeriaid ffyddlon presennol.  Rydym yn ymdrechu i fod y gorau yn yr ardal leol a darparu boddhad cwsmeriaid 100%.