NEWydd round logo

Gwasanaethau Arlwyo NEWydd

 

AYn NEWydd mae gennym ni brofiad helaeth o ddarparu gwasanaeth arlwyo rhagorol ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, dathliadau a phartis preifat. Mae ein tîm dawnus yn mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau yn gyson, boed yn gweithio ag amrywiaeth o wahanol gleientiaid. 

Rydym ni’n arbenigwyr ar greu bwydlenni pwrpasol ar gyfer pob math o ddigwyddiadau. Pa un a ydych chi’n trefnu cinio neu ddigwyddiad corfforaethol mawr, eich diwrnod priodas perffaith neu barti preifat bach, byddwn ni’n dylunio bwydlen sydd wedi'i theilwra i'ch gofynion.

Mae ein bwydlenni’n cynnwys y clasuron, y chwiwiau diweddaraf o ran bwyd a phopeth yn y canol wrth i ni gyflawni gofynion o ran Diogelwch Bwyd, Ymwybyddiaeth o Alergenau – fel nad oes yn rhaid i chi boeni amdano.

 

...
DIGWYDDIADAU CORFFORAETHOL

GELLIR DARPARU AR GYFER DIGWYDDIADAU CORFFORAETHOL Â DEWIS O FWFFES BLASUS

CYSYLLTWCH Â NI...
...
PARTIS PREIFAT

CAIFF DIGWYDDIADAU PREIFAT AR GYFER PARTÏON COCTELS A CHINIAWAU EU CYNLLUNIO I GYD-FYND Â’CH GOFYNION.

CYSYLLTWCH Â NI...
...
CINIAWAU I DRAFOD GWAITH

BOED YN GYFARFODYDD BUSNES, CYFWELIADAU NEU DDIWRNODAU DYSGU, RYDYM NI’N SICRHAU EICH BOD CHI’N CREU ARGRAFF AR EICH GWESTEION.

CYSYLLTWCH Â NI...
...
CYFARFODYDD DROS FRECWAST
BRECWAST CYFANDIROL NEU BOETH AR GAEL I SICRHAU BOD EICH GWESTEION CHI’N CAEL DECHRAU DA I’W DIWRNOD.
CYSYLLTWCH Â NI...