NEWydd round logo

Gwasanaethau Glanhau NEWydd

Mae tîm profiadol NEWydd wedi gweithio'n galed iawn ers dros 30 mlynedd i greu enw da drwy gyflenwi gwasanaeth o ansawdd uchel i lawer o eiddo ym mhortffolio Cyngor Sir y Fflint.  Rydym ni bellach yn cynnig ein gwasanaethau glanhau y tu allan i bortffolio Sir y Fflint ac yr ydym ni’n gweithio gyda'n cleientiaid i drawsnewid amgylcheddau a mynd y tu hwnt i’ch disgwyliadau. 

Mae ein profiad a'n gwybodaeth yn rhoi’r hyder i ni i sicrhau bod pob cleient yn cael y cyfuniad gorau o ansawdd, prisiau a dibynadwyedd o fewn y terfynau amser ar gyfer cwblhau a nodir.  Mae pob un o'n gweithwyr yn gallu cael hyfforddiant parhaus er mwyn cadw ein gwasanaethau i'r ansawdd gorau bob amser.  

Cymerwch olwg ar ein gwasanaethau isod a chliciwch i gyflwyno ymholiad.

Commercial Cleaning
Glanhau Masnachol

 

CYSYLLTWCH Â NI
Kitchen Cleaning
Glanhau Ceginau

 

CYSYLLTWCH Â NI
Building Cleaning
Glanhau Adeiladau

 

CYSYLLTWCH Â NI
Office Cleaning
Glanhau Swyddfeydd

 

CYSYLLTWCH Â NI
School Cleaning
Glanhau Ysgolion

 

CYSYLLTWCH Â NI
Public Sector Cleaning
Glanhau yn y Sector Cyhoeddus

 

CYSYLLTWCH Â NI
Emergency Cleaning
Glanhau mewn Argyfwng

 

CYSYLLTWCH Â NI
Tenancy Cleaning
Glanhau Tenantiaethau 

 

CYSYLLTWCH Â NI
Fogging Cleaning
Glanhau ag Anwedd 

 

CYSYLLTWCH Â NI