Ein Gwasanaethau

Brydau Ysgol

Darganfod Mwy

Angen mwy o wybodaeth?

Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu ar y cyfryngau cymdeithasol

Cysylltu â ni

Mwy wybodaeth

Amdanom ni

Darganfod Mwy

Newyddion Diweddaraf

Darganfod Mwy

Ymunwch â ni

Darganfod Mwy

Cwestiynau Cyffredin

Mae cwmni Arlwyo a Glanhau Newydd yn Gwmni Masnachu Awdurdod Lleol newydd sbon a grëwyd i gyflwyno gwasanaethau arlwyo a glanhau o safon uchel, sy’n ariannol hyfyw, yn gynaliadwy ac yn canolbwyntio ar y cwsmer. Mae’r gwasanaeth Arlwyo a Glanhau yn cael ei gymryd o reolaeth uniongyrchol y Cyngor Sir er mwyn ymateb yn well i ofynion y farchnad a thrwy newid y ffordd rydym yn gwneud pethau gellir cynnal a gwella gwasanaethau dewisol gwerthfawr.
Ni all Cyngor Sir Y Fflint fforddio parhau i gyflwyno’r gwasanaethau fel y gwnânt ar hyn o bryd. Mae’r opsiwn hwn wedi ei asesu a dyma’r ffordd orau ymlaen i amddiffyn swyddi. Bydd y cwmni newydd yn rhydd i ddenu gwaith newydd o du allan i’r Cyngor, nad yw’n gallu gwneud ar hyn o bryd.

Trwy anfon glanhau masnachol at ddarparwr allanol fe all gael y manteision canlynol ar gyfer eich sefydliad:-

  • Gallwch ganolbwyntio ar eich busnes craidd gyda’r cyfrifoldeb dros ddiogelwch a hylendid eich eiddo yn cael ei reoli gan gontractwr.
  • Llai o amser a chost ar recriwtio a gweithgareddau Adnoddau Dynol eraill.
  • Gwerth am arian o ganlyniad i gysylltiadau hirsefydlog y contractwr gyda chyflenwyr a grym gwario o ddefnyddiau traul a deunyddiau glanhau.